top of page

 

Autoriseret Psykolog

 

Tilknyttet den offentlige sygesikring

 

Netværkspsykolog hos Veterancentret, Ringsted

 

Modtager både privatbetalende klienter  og klienter med offentligt tilskud. 

 

Samarbejder med offentlige og private institutioner, private virksomheder, staten og kommuner.

 

Tilbyder rådgivning, coaching og terapi af unge, voksne og par

 

Email:

pernillemarcker@pm.me

(Sikker mail jf den nye persondataforordning. Anvendelse af sikker mail forudsætter, at du installerer mailprogrammet Protonmail. Programmet er gratis at oprette. Du finder det ved at google Protonmail)

Mobiltelefon: 40 25 99 60

Onlinebooking: Er du i et igangværende forløb, kan du via linket nedenfor gå ind og oprette eller ændre tider. Vigtigt - du skal ikke trykke på "ny bruger", da du automatisk er oprettet i forvejen. 

https://www.mibitequus.dk/booking.php?_klinik=769029769029

 

 

Pernille Marcker (Født 1960)

Jeg er autoriseret psykolog og uddannet fra Århus Universitet i 2001. Jeg er tidligere uddannet sygeplejerske og har arbejdet indenfor faget i 10 år med især omfattende kendskab til psykiatrien i forhold til såvel patienter som pårørendearbejde.

Mine første erfaringer som psykolog fik jeg  i 2000 på Center for Selvmordsforebyggelse i Risskov, hvor jeg var i praktik i et halvt år, inden jeg blev færdig som psykolog i 2001. Jeg har været ansat som psykolog i distriktspsykiatrien i Viborg i 2 år, hvor jeg bl.a. har lavet udredninger og psykologiske undersøgelser, hvilket har givet en vigtig indsigt i og forståelse for vores funktionsniveau som mennesker, hvad der sker med os, når vi er presset, og hvilke personlighedspsykologiske problemer, vi kan kæmpe med. Jeg har deltaget i udvikling af et intensivt behandlingstilbud til mennesker med personlighedsforstyrrelser, og jeg har arbejdet med kognitiv adfærdsterapi i behandlingstilbud til mennesker med angst og depression. Jeg har siden 2003 været tilknyttet Veterancentret i Ringsted, som netværkspsykolog, hvor jeg har fået omfattende viden om veteraner, udsendte soldater og deres pårørende.

Jeg har været privatpraktiserende psykolog i Psykologhuset siden 2003 og har mangeårig erfaring indenfor en bred vifte af problemstillinger - herunder bl.a. behandling af både lettere og alvorlige kriser, stresstilstande og belastningsreaktioner, lavt selvværd, selvusikkerhed og vanskeligheder omkring grænsesætning, skilsmisser, dødsfald og sorgreaktioner, samt angst og depression. Jeg har gennem mange år især været optaget af behandling af unge og voksne med traumer og PTSD - herunder især traumatiserede soldater, voldtægtsofre, mennesker der har været udsat for seksuelle overgreb, og fysisk og psykisk vold. Jeg har en særlig interesse for sammenhængen mellem krop og psyke i mit arbejde og anvender anerkendte teknikker fra traumeforskningen.


Min grunduddannelse som psykolog er indenfor den psykodynamiske og kognitive adfærdsterapeutiske tilgang, men jeg har efterhånden erhvervet mange hjælpsomme teknikker fra flere virksomme retninger. Derudover har jeg levet et langt liv og har selv været igennem terapi og personlig udvikling, og jeg har mødt mange af de prøvelser, vi kan komme ud for som menneske - dermed livserfaringer helt tæt på. Jeg opdaterer løbende min viden og mine færdigheder som psykolog gennem deltagelse i kurser, supervision og faglitteratur.


Menneskelig udvikling interesserer mig meget, og kan jeg bidrage til mere livskvalitet og glæde i livet, så vil jeg gerne det. Under samtalerne  tager jeg udgangspunkt i det enkelte menneske ud fra en helhedsorienteret, respektfuld og nærværende tilgang, og de psykologiske metoder jeg anvender tilpasses afhængigt af den konkrete problemstilling man kommer med og de ønsker, der er for hjælp. Det er vigtigt for mig at skabe et trygt rum, hvor man kan udvikle sig.


Jeg har mangeårig erfaring med at arbejde tværfagligt, når det er nødvendigt. Jeg tilbyder supervision, undervisning og har mangeårig erfaring med gruppeterapi.

 

 

bottom of page